Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis. Si contínua navegant, considerem que accepta el seu ús.
Pot canviar la configuració o obtenir més informació visita la nostra Política de Cookies

Sol·liciti més informació a través del nostre:
formulari

Nota legal

AVÍS LEGAL DE INSTITUT D'EDUCACIÓ NUTRICIONAL SL

INSTITUT D'EDUCACIÓ NUTRICIONAL SL (des d'ara, ALIMENTA'T), és una societat espanyola, amb domicili al C/ Ausiàs March, 134, 1º 2ª- 08013 Barcelona i correu electrònic info@alimentat.com, i proveïda de NIF B-65306540, que figura inscrita en el Registre Mercantil de la Província de Barcelona, Tom 41918, Llibre 0, Foli 0001, Secció general, Full B395459, Inscripció 1.

CONDICIONS GENERALS D'ÚS DE LA WEB

ALIMENTA'T li informa que l'accés i ús de la pàgina web www.alimentat.com i tots els directoris inclosos sota la mateixa (des d'ara, conjuntament denominats com el Portal), així com els productes o serveis que a través de ell es puguin obtenir, estan subjectes als termes que es detallen en aquest Avís Legal, sense perjudici que l'accés a algun d'aquests productes o serveis pugui precisar de l'acceptació d'unes Condicions Generals addicionals.

Per això, si les consideracions detallades en aquest Avís Legal no són de la seva conformitat, vam pregar no faci ús del Portal, ja que qualsevol ús que realitzi del mateix o dels serveis en ell inclosos implicarà l'acceptació dels termes legals recollits en aquest text.

El Portal té per objecte promocionar les activitats que realitza i els productes que comercialitza ALIMENTA'T, pel que la informació continguda en ell, excepte manifestació en contrari, ho és només a aquests efectes promocionals o, si escau, una mera invitació a contractar i de cap manera constituïx una oferta vinculant. Tots els productes i serveis continguts en el Portal són comercialitzats o prestats per ALIMENTA'T de conformitat amb la normativa vigent.

ALIMENTA'T es reserva el dret a realitzar canvis en el Portal sense previ avís, amb l'objecte d'actualitzar, corregir, modificar, afegir o eliminar els continguts del Portal o del seu disseny. Els continguts del Portal s'actualitzen periòdicament.

Degut al fet que l'actualització de la informació no és immediata, li vam suggerir que comprovi sempre la vigència i exactitud de la informació continguda en el Portal. Les condicions i termes que es recullen en el present Avís poden variar, pel que li vam convidar que revisi aquests termes quan visiti de nou el Portal o sol·liciti un nou Producte. Així mateix, el present Avís Legal s'entendrà sense perjudici de qualssevol altres Condicions Generals que regulin l'accés a béns i serveis concrets dintre del Portal.

FRAMES

ALIMENTA'T prohibeix expressament la realització de "framings" o la utilització per part de tercers de qualssevol altres mecanismes que alterin el disseny, configuració original o continguts del seu Portal.

PRIVACITAT

Compleix amb la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i amb qualsevol altra normativa vigent en la matèria, i manté una Política de Privacitat sobre les dades personals, en la qual es descriu, principalment, l'ús que ALIMENTA'T fa de les dades de caràcter personal, s'informa a l'Usuari detalladament de les circumstàncies essencials d'aquest ús i de les mesures de seguretat que s'apliquen a les seves dades de caràcter personal per a evitar que tercers no autoritzats puguin accedir a ells.

SEGURETAT

ALIMENTA'T manté en el seu Portal tots els mitjans tècnics al seu abast per a evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades i la informació que Vostè pugui facilitar a ALIMENTA'T a través del mateix, sense perjudici que les mesures de seguretat en Internet no siguin inexpugnables.

RESPONSABILITATS DE L'USUARI

L'Usuari es compromet a utilitzar els serveis del Portal d'acord amb els termes expressats en el present Avís Legal i la mera utilització dels mateixos implicarà l'acceptació d'aquest. L'Usuari que actuï contra la imatge, bon nom o reputació de ALIMENTA'T, així com qui utilitzi il·lícita o fraudulentament els dissenys, logotips o continguts del Portal, serà responsable enfront de ALIMENTA'T de la seva actuació.

RESPONSABILITATS DE ALIMENTA'T

Ús incorrecte del Portal: ALIMENTA'T ha creat el Portal per a la promoció dels seus productes i per a facilitar l'accés als seus serveis, però no pot controlar la utilització del mateix de forma distinta a la prevista en el present Avís Legal; per tant, l'accés al Portal i l'ús correcte de la informació continguda en el mateix són responsabilitat de qui realitza aquestes accions, no sent responsable ALIMENTA'T per l'ús incorrecte, il·lícit o negligent que del mateix pogués fer l'Usuari.

Utilització dels continguts: ALIMENTA'T facilita tots els continguts del seu Portal de bona fe i realitzarà els seus millors esforços perquè els mateixos estiguin permanentment actualitzats i vigents; no obstant això, ALIMENTA'T no pot assumir responsabilitat alguna respecte a l'ús o accés que realitzin els Usuaris fora de l'àmbit al que es dirigeix el Portal, ni de les conseqüències que pogués implicar l'aplicació pràctica de les opinions, recomanacions o estudis que es pugui accedir a través del Portal, la responsabilitat final del qual recaurà sempre sobre l'Usuari.

Així mateix, ALIMENTA'T no va a poder controlar els continguts que no hagin estat elaborats per ella o per tercers complint el seu encàrrec i, per tant, no respondrà en cap cas dels danys que poguessin causar-se per dites contingudes de tercers.

Publicitat: ALIMENTA'T inclourà en el Portal publicitat pròpia o de tercers per a oferir-li productes o serveis que entengui que poden ser del seu interès. No obstant això, ALIMENTA'T no pot controlar l'aparença d'aquesta publicitat, ni la qualitat i adequació d'aquests productes o serveis i, en conseqüència, ALIMENTA'T no respondrà de cap dany que es pogués generar a l'usuari per aquestes causes.

Virus: ALIMENTA'T es compromet a aplicar totes les mesures necessàries per a intentar garantir a l'Usuari l'absència de virus, cucs, cavalls de Troia i elements similars en el seu Portal. No obstant això, aquestes mesures no són infalibles i, per això, ALIMENTA'T no pot assegurar totalment l'absència d'aquests elements nocius. En conseqüència, ALIMENTA'T no serà responsable dels danys que els mateixos poguessin produir a l'Usuari.

Fallades tecnològiques: ALIMENTA'T ha conclòs tots els contractes necessaris per a la continuïtat del seu Portal i realitzarà els seus millors esforços perquè el mateix no sofreixi interrupcions, però no pot garantir l'absència de fallades tecnològiques, ni la permanent disponibilitat del Portal i dels productes o serveis continguts en ell i, en conseqüència, no assumeix responsabilitat alguna pels danys i perjudicis que puguin generar-se per la falta de disponibilitat i per les fallades en l'accés ocasionats per desconnexions, avaries, sobrecàrregues o caigudes de la xarxa no imputables a ALIMENTA'T.

Intercanvi d'informació: el Portal pot contenir determinades zones pensades perquè els diferents Usuaris puguin posar en comú les seves experiències i per a fomentar intercanvi d'informació. No obstant això, ALIMENTA'T únicament actua en aquests fòrums com lloc de reunió i no controla les expressions abocades en els mateixos, pel que no assumeix responsabilitat alguna per la veracitat o pertinència de les manifestacions efectuades en ells pels Usuaris.

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I DE PROPIETAT INDUSTRIAL

Tant el disseny del Portal i els seus codis font, com els logotips, marques i altres signes distintius que apareixen en el mateix, pertanyen a ALIMENTA'T o entitats col·laboradores i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial. 
El seu ús, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat similar o anàloga, queda totalment prohibida tret que intervingui expressa autorització per escrit de ALIMENTA'T.

Els continguts del Portal estan igualment protegits per drets de propietat intel·lectual de ALIMENTA'T o de tercers. L'ús dels continguts elaborats per ALIMENTA'T o per alguna de les entitats del seu Grup serà permès únicament en l'àmbit d'una relació contractual amb la mateixa o amb aquestes entitats.

ALIMENTA'T declara el seu respecte als drets de propietat intel·lectual i industrial de tercers; per això, si considera que aquest lloc pogués estar violant els seus drets, preguem es posi en contacte amb ALIMENTA'T en la següent adreça e-mail: info@alimentat.com

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d'interpretació dels termes que conformen aquest Avís Legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els productes o serveis del present Portal, serà la llei espanyola, tret que les normes de protecció dels consumidors i usuaris estableixin l'aplicabilitat d'una legislació diferent.

Per a la resolució de qualsevol conflicte que pugui sorgir en ocasió de la visita al Portal o de l'ús i adquisició dels productes o serveis que en ell es puguin oferir, ALIMENTA'T i l'Usuari acorden sotmetre's als Jutges i Tribunals de domicili de l'Usuari, sempre que el mateix estigui situat en territori espanyol o a qualsevol altre fur l'aplicabilitat del qual venja imposada per les normes de protecció dels consumidors i usuaris.

alimentat

alimenta't. Institut d'Educació Nutricional - Tel. 677 597 091 (Horari d'atenció de dilluns a divendres de 9:00 a 20:00h) - info@alimentat.com

@Nostrum 2023